Verksamhet och mål

 

Finansiella mål

Procurama ska ha en genomsnittlig årlig tillväxt med minst 10 procent och nå en avkastning på det totala kapitalet som överstiger 20 procent. För att stärka Procurama som ägarbolag pågår ett ständigt förbättringsarbete. Det innebär bland annat att företaget kontinuerligt ser över strukturen på dotterbolagen.

Värdeskapande styrning

Styrelsearbetet utgör en plattform för värdeskapande i såväl dotterbolag som i börsportföljen. Oavsett ägarandel tillämpas ett strukturerat arbetssätt för styrelsearbete, förvärvsprocesser och integrationsprocesser.