Om Procurama

Kort om oss

Procurama är ett blandat ägarbolag vars övergripande verksamhetsidé är att utifrån ett långsiktigt perspektiv investera i onoterade företag som bedöms ha en god tillväxtpotential. Vår verksamhet

bedrivs i huvudsak inom utbildning och hälsa. Utöver de två huvudsakliga verksamhetsgrenarna innehar Procurama även ett antal delägda onoterade verksamheter med goda framtidsutsikter.

Oavsett om innehaven är noterade, helägda eller delägda, verkar Procurama som aktiv huvudägare i bolagen.